Korwinów

Ostatnia Sesja Rady Powiatu

2024-04-19

 

Czwartkowa (18.04.2024 r.) Sesja miała wyjątkowy charakter, była to ostatnia Sesja w bieżącej kadencji Rady Powiatu Częstochowskiego. Oprócz bieżących spraw i sprawozdań nie zabrakło podsumowania minionych 5 lat, które okazały się być niezwykle owocne dla naszego Powiatu.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

LV Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego

2024-04-17

 

LV Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2024 r. (czwartek), o godzine 09:00, w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, w sali nr 32.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad LV Sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
6. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.
7. Informacja Komendy Miejskiej Policji nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie częstochowskim w 2023 roku, referent komendant miejski policji D Kiedrzyn.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2024 – 2030, referent skarbnik A. Osadnik-Trzepizur.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2024 rok, referent skarbnik A. Osadnik-Trzepizur.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie za 2023 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2023 rok, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków PFRON w 2024 roku, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania referent przewodniczący rady A. Kubat.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Blachowni, referent przewodniczący rady A. Kubat.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego w 2023 roku, referent członek zarządu L. Smolarski.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hymnu Powiatu Częstochowskiego i zasad jego używania, referent członek zarządu L. Smolarski.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy zastępczej na lata 2024-2026, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
18. Ocena zasobów pomocy społecznej, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
19. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków za 2023 rok z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym, referent skarbnik A. Osadnik-Trzepizur.
20. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, referent skarbnik A. Osadnik-Trzepizur.
21. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.
22. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.
23. Uroczyste zakończenie VI kadencji Rady Powiatu Częstochowskiego.
24. Zamknięcie obrad LV Sesji.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Ekologiczna Zagroda 2024

2024-04-16

 

Zarząd Powiatu Częstochowskiego ogłasza Powiatowy Konkurs „EKOLOGICZNA ZAGRODA 2024”. Konkurs adresowany jest do mieszkańców terenów wiejskich powiatu częstochowskiego. Ma on na celu propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej, upowszechnianie metod oraz celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi, a także upowszechnianie celów polityki ekologicznej państwa i lokalnych strategii w zakresie ochrony środowiska. Konkurs jest celowym działaniem edukacyjnym zmierzającym do poprawy warunków życia mieszkańców powiatu częstochowskiego zamieszkujących tereny wiejskie, poprawy konkurencyjności terenów wiejskich, stanu środowiska i aktywizacji lokalnej społeczności w powiecie.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie na piśmie dokonane przez właściciela zagrody w wyznaczonym terminie Konkursu. Zgłoszenia dokonuje Wójt/Burmistrz Gminy. W przypadku braku zgłoszenia przez Wójta/Burmistrza Gminy w terminie do 6 maja 2024 r., zgłoszenia dokonuje się przy udziale pracowników Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Śląskiej Izby Rolniczej, pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie. Do konkursu każda z gmin powiatu częstochowskiego zgłasza 1 zagrodę. Zajęcie I, II, III miejsca powoduje ograniczenie w możliwości udziału zagrody w konkursie przez kolejne 3 lata. Warunkiem obligatoryjnym uczestnictwa w Konkursie jest Regulamin Konkursu oraz więcej informacji dostępne na stronie internetowej www.czestochowa.powiat.pl

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Akcja społeczna #sadziMy 2024

2024-04-11

 

Lasy Państwowe przeprowadzą kolejną edycję akcji społecznej pod nazwą #sadziMy. Akcja skierowana jest do wszystkich obywateli i ma na celu zaangażowanie społeczeństwa w aktywną działalność na rzecz polskiego leśnictwa i ochrony przyrody. W ramach inicjatywy zaplanowano ogólnopolską akcję, w trakcie której Lasy Państwowe zapewniają bezpłatne udostępnienie społeczeństwu sadzonek oraz prowadzą działania promocyjne.
Ideą akcji jest, by chętni odbierający drzewka sadzili je samodzielnie, na gruntach znajdujących się poza zarządem Lasów Państwowych, przyczyniając się do zadrzewiania kraju i podnoszenia lesistości. Akcja prowadzona jest we wszystkich nadleśnictwach w kraju.
Nadleśnictwo Herby serdecznie zaprasza do włączenia się do tej inicjatywy. Sadzonki drzew można będzie odbierać w dniu 12 kwietnia 2024 roku, w godzinach 09:00 - 15:00. Miejsce odbioru sadzonek: Plac przed izbą edukacyjną Nadleśnictwa Herby (42-284 Herby, ul. Lubliniecka 6). Telefony kontaktowe: 607 350 766, (34) 357 40 09.
Informacje o akcji: www.lasy.gov.pl/sadzimy

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Wyniki w wyborach do Rady Powiatu Częstochowskiego

2024-04-10

 

Wyniki w okręgu wyborczym nr 1: Miasto i Gmina Blachownia, Gmina Konopiska

Lista numer 1 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / HADRIAN Daniel Piotr / 1 194 / 12,31% / Kandydat uzyskał mandat
2 / KACZMARZYK Paulina Agnieszka / 451 / 4,65%
3 / CZYŻ Robert Andrzej / 92 / 0,95%
4 / BERESZYŃSKA Jolanta Maria / 124 / 1,28%
5 / PĘDZIWIATR Robert Artur / 183 / 1,89%
6 / RATAJ Dorota / 154 / 1,59%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 2 198 / 22,66%
Lista numer 3 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / SOCHA Jerzy Wojciech / 759 / 7,83% / Kandydat uzyskał mandat
2 / DYNER Grzegorz Czesław / 473 / 4,88%
3 / ŚCIUBIDŁO Krzysztof Mirosław / 271 / 2,79%
4 / WILK-OLEJNICZAK Elżbieta Małgorzata / 40 / 0,41%
5 / SOBALA Wioletta Ela / 192 / 1,98%
6 / WOLNIAK Barbara Agata / 60 / 0,62%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 1 795 / 18,51%
Lista numer 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / PARKITNY Jan Adam / 424 / 4,37%
2 / KURKOWSKI Piotr / 170 / 1,75%
3 / KOŚCIELNIAK Joanna Jadwiga / 87 / 0,90%
4 / HEPNER Joanna Bożena / 82 / 0,85%
5 / KUŚ Tomasz Zbigniew / 43 / 0,44%
6 / KOS Martyna Joanna / 56 / 0,58%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 862 / 8,89%
Lista numer 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / UJMA Anetta Barbara / 1 261 / 13,00% / Kandydatka uzyskała mandat
2 / RYŚ Maciej Bartosz / 251 / 2,59%
3 / MIZERA Weronika Kamila / 123 / 1,27%
4 / MUSIAŁCZYK Katarzyna Anna / 110 / 1,13%
5 / KIECA Kamil Maurycy / 126 / 1,30%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 1 871 / 19,29%
Lista numer 6 - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY”
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / GĘBUŚ Urszula Teresa / 144 / 1,48%
2 / KONOPA Adam Lech / 31 / 0,32%
3 / MARZEC Marzena Monika / 45 / 0,46%
4 / SUCHECKI Damian Andrzej / 27 / 0,28%
5 / KONOPA Justyna Maria / 21 / 0,22%
6 / MARZEC Łukasz Michał / 27 / 0,28%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 295 / 3,04%
Lista numer 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / CHUDZIK Mieczysław / 533 / 5,50% / Kandydat uzyskał mandat
2 / HRECZAŃSKI Paweł Stanisław / 265 / 2,73%
3 / KOTARSKA Agnieszka Joanna / 230 / 2,37%
4 / TOLL Wojciech Tomasz / 165 / 1,70%
5 / PAWLAK Edyta / 118 / 1,22%
6 / PUCHAŁA Beata Maria / 225 / 2,32%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 1 536 / 15,84%
Lista numer 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / OSTALSKI Karol Janusz / 304 / 3,13%
2 / MACIĄŻKA Magdalena Zofia / 289 / 2,98%
3 / KUŚMIERSKI Andrzej Henryk / 114 / 1,18%
4 / BĄK-SKWARA Michalina Luiza / 50 / 0,52%
5 / MAŁASIEWICZ Katarzyna / 118 / 1,22%
6 / BAŁDYGA Edward Michał / 267 / 2,75%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 1 142 / 11,77%

Wyniki w okręgu wyborczym nr 2 Gminy: Kamienica Polska, Poczesna, Starcza

Lista numer 1 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / JANOWSKI Maciej Andrzej / 1 061 / 10,45% / Kandydat uzyskał mandat
2 / WOŹNIAK Katarzyna Ewa / 219 / 2,16%
3 / ŚCIGAŁA Zygmunt Stanisław / 131 / 1,29%
4 / CHAŁUPKA Teresa / 112 / 1,10%
5 / RYDZYKOWSKI Roman Eugeniusz / 37 / 0,36%
6 / KUNDZICZ Edyta Urszula / 154 / 1,52%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 1 714 / 16,88%
Lista numer 3 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / KUBAT Andrzej / 1 021 / 10,06% / Kandydat uzyskał mandat
2 / SKORUPA Iwona Ewa / 315 / 3,10%
3 / PODSIADLIK-FRĄCZEK Aneta Barbara / 125 / 1,23%
4 / GORGÓL Milena Katarzyna / 47 / 0,46%
5 / SZCZEPANIK Krzysztof Jerzy / 71 / 0,70%
6 / CHMIELEWSKI Tomasz Paweł / 33 / 0,33%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 1 612 / 15,88%
Lista numer 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / MINKINA Sławomir Łukasz / 249 / 2,45%
2 / BAŁA Agnieszka / 88 / 0,87%
3 / GALICKI Damian Michał / 65 / 0,64%
4 / REJNOWICZ Adam / 17 / 0,17%
5 / SZYJA Aneta Joanna / 56 / 0,55%
6 / GRUCA Barbara Mieczysława / 29 / 0,29%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 504 / 4,96%
Lista numer 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / CHĄDZYŃSKI Robert Franciszek / 796 / 7,84%
2 / DRAPAŁA Anna Katarzyna / 358 / 3,53%
3 / PAWLIK Paweł Dariusz / 150 / 1,48%
4 / SZNOBER Anna Maria / 111 / 1,09%
5 / KOŁODZIEJCZYK Adrian Marcin / 81 / 0,80%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 1 496 / 14,74%
Lista numer 6 - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY”
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / ZIĘBACZ Stanisław / 201 / 1,98%
2 / KISIEL Tomasz Piotr / 120 / 1,18%
3 / DUKAT Gabriela Anna / 78 / 0,77%
4 / KOTYNIA Klaudia Ewa / 82 / 0,81%
5 / KAŹMIERCZAK Zbigniew Tadeusz / 39 / 0,38%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 520 / 5,12%
Lista numer 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / MORZYK Adam Edward / 845 / 8,32% / Kandydat uzyskał mandat
2 / STEMPIEŃ Cezary Wiesław / 333 / 3,28%
3 / BŁASZAK Eulalia Maria / 107 / 1,05%
4 / GAJECKA Justyna Agnieszka / 181 / 1,78%
5 / GÓRSKA Sylwia Renata / 58 / 0,57%
6 / ZASĘPA Tomasz Emil / 290 / 2,86%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 1 814 / 17,87%
Lista numer 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / GOLDSZTAJN Andrzej Krzysztof / 1 594 / 15,70% / Kandydat uzyskał mandat
2 / CHOŁA Iwona Józefa / 583 / 5,74%
3 / SZUMERA Dorota Kamila / 200 / 1,97%
4 / MAREK Jacek / 91 / 0,90%
5 / BŁĘDOWSKI Tadeusz / 24 / 0,24%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 2 492 / 24,55%

Wyniki w okręgu wyborczym nr 3: Gmina Mykanów

Lista numer 1 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / PALUTEK Ignacy Jan / 920 / 13,48% / Kandydat uzyskał mandat
2 / CHUDZICKI Mariusz Tomasz / 462 / 6,77%
3 / POWROŹNIK Danuta Anna / 319 / 4,67%
4 / BACHNIAK Marzena Teresa / 113 / 1,66%
5 / PIĄTEK Jarosław Henryk / 348 / 5,10%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 2 162 / 31,67%
Lista numer 3 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / SMELA Krzysztof / 1 903 / 27,88% / Kandydat uzyskał mandat
2 / NABIAŁCZYK Krzysztof Maciej / 245 / 3,59%
3 / BREWCZYŃSKA-JEZIAK Magdalena Maria / 376 / 5,51% / Kandydatka uzyskała mandat
4 / WASIL Anika Anna / 90 / 1,32%
5 / KOSELA Piotr Janusz / 139 / 2,04%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 2 753 / 40,33%
Lista numer 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / SZCZYPIOR Damian Dawid / 212 / 3,11%
2 / JANIK Sebastian Mateusz / 22 / 0,32%
3 / SZRAJBER Małgorzata Agata / 53 / 0,78%
4 / NOWAK Tomasz Krzysztof / 11 / 0,16%
5 / PIĄTEK Marzena Bożena / 29 / 0,42%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 327 / 4,79%
Lista numer 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / STEFANIAK Jarosław Paweł / 228 / 3,34%
2 / BANASIAK Jolanta Elżbieta / 116 / 1,70%
3 / SMOLAREK Piotr Tomasz / 32 / 0,47%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 376 / 5,51%
Lista numer 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / CICHOŃ Włodzimierz Eugeniusz / 198 / 2,90%
2 / SIKORSKA Beata Teresa / 37 / 0,54%
3 / SOKOŁOWSKI Tomasz Marcin / 87 / 1,27%
4 / RAKOWSKA Elżbieta Zofia / 87 / 1,27%
5 / KONIECZKO Robert Tomasz / 48 / 0,70%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 457 / 6,69%
Lista numer 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / MELKA Małgorzata Jadwiga / 335 / 4,91%
2 / BAWOR Marek Kazimierz / 149 / 2,18%
3 / KOTYLA Sylwia Agnieszka / 34 / 0,50%
4 / BAUĆ Dominik Robert / 154 / 2,26%
5 / ŚLUSARCZYK Justyna Małgorzata / 79 / 1,16%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 751 / 11,00%

Wyniki w okręgu wyborczym nr 4 Gminy: Kłomnice, Kruszyna

Lista numer 1 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / ŁĄGIEWKA Elżbieta Małgorzata / 1 361 / 17,87% / Kandydatka uzyskała mandat
2 / STAWSKI Dariusz Wiesław / 285 / 3,74%
3 / ROMANOWSKA Sandra Magdalena / 128 / 1,68%
4 / WARYŚ Józef Aleksander / 106 / 1,39%
5 / KOPACKI Sławomir Piotr / 84 / 1,10%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 1 964 / 25,79%
Lista numer 3 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / LARA Bożena Maria / 591 / 7,76% / Kandydatka uzyskała mandat
2 / ŁAPETA Jarosław Adam / 186 / 2,44%
3 / DRÓŻDŻ Karol Tomasz / 503 / 6,61%
4 / ŚLIWAKOWSKI Adam Paweł / 117 / 1,54%
5 / KRÓL Daria Ewa / 136 / 1,79%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 1 533 / 20,13%
Lista numer 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / WŁODARCZYK Barbara Irena / 255 / 3,35%
2 / TROMCZYŃSKA Jolanta Pelagia / 46 / 0,60%
3 / LARA Arkadiusz / 73 / 0,96%
4 / BEDNARZ Ewelina / 148 / 1,94%
5 / SZMIDT Jarosław Ryszard / 8 / 0,11%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 530 / 6,96%
Lista numer 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / GAŁA Anna Marta / 353 / 4,64%
2 / BEJM Agnieszka / 92 / 1,21%
3 / KACZMAREK Olga Jolanta / 44 / 0,58%
4 / BEJM Kamil / 13 / 0,17%
5 / TOMCZYK Kamil Szymon / 36 / 0,47%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 538 / 7,07%
Lista numer 6 - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY”
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / KĘPA Robert Józef / 186 / 2,44%
2 / GAJOSEK Marek Bogdan / 65 / 0,85%
3 / WILK Zdzisława Bogusława / 69 / 0,91%
4 / PARZĘCZEWSKA Nina Katarzyna / 27 / 0,35%
5 / KANIOWSKA-ŻUREK Kamila Anna / 105 / 1,38%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 452 / 5,94%
Lista numer 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / MIZERA Barbara Maria / 208 / 2,73%
2 / ZASĘPA Zbigniew Jacek / 312 / 4,10%
3 / SIKORSKA Monika Helena / 38 / 0,50%
4 / ZAJĄC Adam Michał / 112 / 1,47%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 670 / 8,80%
Lista numer 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / MIARZYŃSKI Jan Marian / 1 255 / 16,48% / Kandydat uzyskał mandat
2 / MUSIAŁ Adam Edward / 206 / 2,71%
3 / TOMASZEWSKA-KUBIK Joanna Ewa / 75 / 0,99%
4 / BARTNIK Katarzyna Magdalena / 122 / 1,60%
5 / ZIELIŃSKI Przemysław Waldemar / 269 / 3,53%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 1 927 / 25,31%

Wyniki w okręgu wyborczym nr 5 Gminy: Mstów, Rędziny

Lista numer 1 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / KNAPIK Grażyna Krystyna / 1 056 / 12,26% / Kandydatka uzyskała mandat
2 / KNYSAK Robert Grzegorz / 797 / 9,25% / Kandydat uzyskał mandat
3 / MIELCZAREK Bartłomiej Grzegorz / 616 / 7,15%
4 / ŚLIWIŃSKI Robert Rajmund / 214 / 2,48%
5 / DRÓŻDŻ Barbara Halina / 102 / 1,18%
6 / JAKUBCZAK Grażyna / 156 / 1,81%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 2 941 / 34,15%
Lista numer 3 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / DZWONNIK Michał Olaf / 555 / 6,44%
2 / CAŁUSIŃSKA Magdalena Agnieszka / 238 / 2,76%
3 / MAZUREK Dagmara Monika / 190 / 2,21%
4 / KAŹMIERSKI Artur Tadeusz / 81 / 0,94%
5 / RADUCKI Łukasz / 50 / 0,58%
6 / GOŁKOWSKA Katarzyna Agnieszka / 64 / 0,74%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 1 178 / 13,68%
Lista numer 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / PRZYBYLSKA Kamila Greta / 308 / 3,58%
2 / SWOŁEK Anna Maria / 201 / 2,33%
3 / GÓRECKA Małgorzata Barbara / 101 / 1,17%
4 / ŁUSZCZYŃSKI Łukasz Piotr / 51 / 0,59%
5 / SZCZERBA Andrzej Władysław / 43 / 0,50%
6 / MOROŃ Sebastian / 122 / 1,42%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 826 / 9,59%
Lista numer 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / JĘDRASIAK Anna Justyna / 490 / 5,69%
2 / FESZTER Sebastian Jan / 32 / 0,37%
3 / IDZIAK Karolina / 68 / 0,79%
4 / MAGIERSKI Piotr Krzysztof / 64 / 0,74%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 654 / 7,59%
Lista numer 6 - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY”
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / ŁĘGOWIK Eryk Ludwik / 858 / 9,96% / Kandydat uzyskał mandat
2 / KRZYNOWEK Agnieszka Maria / 159 / 1,85%
3 / NOWAKOWSKA Teresa Anna / 272 / 3,16%
4 / TUSZYŃSKA Wiesława Sabina / 115 / 1,34%
5 / KAŁA Piotr Stanisław / 151 / 1,75%
6 / SPIECHOWICZ Mariusz Michał / 201 / 2,33%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 1 756 / 20,39%
Lista numer 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / BRZOZOWSKA-CIURA Jolanta Małgorzata / 219 / 2,54%
2 / GAWRON Bogusław Marek / 285 / 3,31% / Kandydat uzyskał mandat
3 / KOWALCZYK Aleksandra Ilona / 189 / 2,19%
4 / KITALA Stanisław Marek / 130 / 1,51%
5 / GLICA Dominik Tomasz / 175 / 2,03%
6 / CAŁUSIŃSKA Urszula Marianna / 260 / 3,02%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 1 258 / 14,61%

Wyniki w okręgu wyborczym nr 6: Gmina Dąbrowa Zielona, Miasto i Gmina Koniecpol, Miasto i Gmina Przyrów

Lista numer 1 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / WIERZBIŃSKA Edyta Maria / 997 / 13,33% / Kandydatka uzyskała mandat
2 / BĄK Tomasz / 440 / 5,88%
3 / PLUTA Justyna Wioletta / 91 / 1,22%
4 / SKIBA Ireneusz / 82 / 1,10%
5 / ZYCH Karol Rafał / 299 / 4,00%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 1 909 / 25,52%
Lista numer 3 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / NOWAK Robert Tomasz / 738 / 9,87% / Kandydat uzyskał mandat
2 / GÓRA Tomasz Rafał / 191 / 2,55%
3 / REZLER-SIKORA Katarzyna Anna / 108 / 1,44%
4 / RUTKOWSKA Bożena Aneta / 73 / 0,98%
5 / CIASTKO Tadeusz Stefan / 210 / 2,81%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 1 320 / 17,65%
Lista numer 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / KOŁEK Grzegorz Marcin / 506 / 6,77%
2 / KISIEL Grzegorz Stefan / 80 / 1,07%
3 / ROKITA Jolanta Ewa / 98 / 1,31%
4 / WRÓBEL Karolina Maria / 23 / 0,31%
5 / DORS Waldemar Zdzisław / 54 / 0,72%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 761 / 10,18%
Lista numer 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / BUKOWSKA Edyta Dorota / 355 / 4,75%
2 / WYPART Wiesław Jan / 68 / 0,91%
3 / KRZESICKA Halina Janina / 51 / 0,68%
4 / SMOLARSKI Wojciech Michał / 21 / 0,28%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 495 / 6,62%
Lista numer 6 - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY”
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / FOLTYŃSKI Jarosław Eugeniusz / 122 / 1,63%
2 / KOŚCIAŃSKI Dominik Mirosław / 39 / 0,52%
3 / STRUSKA Katarzyna Lidia / 35 / 0,47%
4 / TURCZYN Piotr Włodzimierz / 17 / 0,23%
5 / CUDAK Maria Klementyna / 16 / 0,21%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 229 / 3,06%
Lista numer 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / WŁODARCZYK Maria Zofia / 474 / 6,34%
2 / HYLA Roman Ignacy / 231 / 3,09%
3 / JANISZEWSKA Anna Maria / 36 / 0,48%
4 / ZIÓŁKOWSKA Ewelina Marta / 28 / 0,37%
5 / MYSŁEK Waldemar Władysław / 122 / 1,63%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 891 / 11,91%
Lista numer 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / JELONEK Gwidon Marek / 1 444 / 19,31% / Kandydat uzyskał mandat
2 / SYGIT Bożena / 77 / 1,03%
3 / MOŻYŁOWSKI Zdzisław Jerzy / 73 / 0,98%
4 / WĄSEK Karol Kazimierz / 24 / 0,32%
5 / KOLAN Mieczysława Ewa / 256 / 3,42%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 1 874 / 25,06%

Wyniki w okręgu wyborczym nr 7 Gminy: Janów, Lelów, Miasto i Gmina Olsztyn

Lista numer 1 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / MARKOWSKI Adam Przemysław / 1 047 / 11,44% / Kandydat uzyskał mandat
2 / PALA Teresa Ewa / 703 / 7,68% / Kandydatka uzyskała mandat
3 / WÓJCIK Stefania Agata / 295 / 3,22%
4 / STRĄCZYŃSKI Włodzimierz Witold / 166 / 1,81%
5 / LESZCZYŃSKI Zbigniew Marek / 225 / 2,46%
6 / ADAMCZYK Jolanta Urszula / 255 / 2,79%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 2 691 / 29,39%
Lista numer 3 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / TOMZA Danuta Barbara / 633 / 6,91%
2 / DZIURA Marianna Irena / 711 / 7,77% / Kandydatka uzyskała mandat
3 / SZYDŁOWSKA Joanna Marzena / 194 / 2,12%
4 / STĘPIEŃ Marian Jan / 88 / 0,96%
5 / JAWORSKI Władysław / 73 / 0,80%
6 / WĄCHAŁA Jacek Dariusz / 69 / 0,75%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 1 768 / 19,31%
Lista numer 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / GAWRON Marcin Jan / 231 / 2,52%
2 / WŁODARSKI Hieronim Szczepan / 110 / 1,20%
3 / SIEMION Magdalena Katarzyna / 147 / 1,61%
4 / KNAP Gabriel Andrzej / 25 / 0,27%
5 / GRYGLEWSKA Monika Anna / 32 / 0,35%
6 / LUKS Agata Ewelina / 48 / 0,52%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 593 / 6,48%
Lista numer 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / SITAK Grzegorz Jacek / 432 / 4,72%
2 / NARKIEWICZ Joanna Paulina / 160 / 1,75%
3 / WAŁACHOWSKI Longin Jan / 77 / 0,84%
4 / BEJM Małgorzata Krystyna / 86 / 0,94%
5 / KURCZEWSKA Monika Agnieszka / 61 / 0,67%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 816 / 8,91%
Lista numer 6 - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY”
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / MICHALSKA-WIERUSZ Iwona Ewa / 139 / 1,52%
2 / TOMZIK Radosław Tomasz / 159 / 1,74%
3 / DUDEK Jerzy Roland / 104 / 1,14%
4 / GABRYŚ Katarzyna Anna / 28 / 0,31%
5 / KULIK Anna Maria / 57 / 0,62%
6 / FOLTYN Artur Jerzy / 105 / 1,15%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 592 / 6,47%
Lista numer 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / NABIAŁEK Włodzimierz Dominik / 112 / 1,22%
2 / MANISZEWSKA Marzena Monika / 537 / 5,87%
3 / KOWALCZYK Marcin Jan / 90 / 0,98%
4 / MATYAS Małgorzata Marzena / 66 / 0,72%
5 / KRZENTOWSKA Karolina Jolanta / 116 / 1,27%
6 / GREWENDA Mariusz Kazimierz / 237 / 2,59%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 1 158 / 12,65%
Lista numer 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
Nr / Nazwisko i imiona / Liczba głosów na kandydata / Procent głosów na kandydata / Wynik
1 / KOSIELAK Monika Anna / 692 / 7,56% / Kandydatka uzyskała mandat
2 / SOLAK Janusz Zygmunt / 132 / 1,44%
3 / ŚPIEWAK Emilia Zofia / 268 / 2,93%
4 / JELEŃ Aneta Anna / 87 / 0,95%
5 / ROMAŃSKI Marek Paweł / 210 / 2,29%
6 / GASIK Leszek / 148 / 1,62%
Razem liczba głosów / procent głosów na komitet wyborczy: 1 537 / 16,79%

Źródło: www.wybory.gov.pl

Foto: Redakcja

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:


Spotkanie z Qbą Bociągą

Podsumowanie projektu Nawłociowa Pasieka Dzieciom

Nawłociowa Pasieka dzieciom - I tak nam minął rokPolecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.korwinow.com - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 

 

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.