Korwinów

Punkt konsultacyjny w Urzędzie Gminy Poczesna

2020-03-26

 

Psycholog, terapeuta Marzena Pierz udziela konsultacji indywidualnych przez telefon w każdy piątek w godzinach 15:30 - 17:30 pod numerem tel.: 575 302 120.

Źródło: UG Poczesna

Foto: Redakcja

 

Zmiany w komunikacji miejskiej

2020-03-26

 

Limity pasażerów w autobusach i tramwajach, zawieszenie ważności okresowych biletów ulgowych dla uczniów i seniorów, mycie i dezynfekcja wiat - to odpowiedź częstochowskiego MPK oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu na rządowe obostrzenia związane z nasileniem epidemii koronawirusa. Od kwietnia obowiązywać będzie wakacyjny rozkład jazdy.
W związku z koniecznością dostosowania się do kolejnych wytycznych Rządu RP dotyczących także organizatorów komunikacji miejskiej i miejskich przewoźników, mających na celu ograniczanie zagrożenia epidemicznego dla pasażerek i pasażerów publicznego transportu zbiorowego, informujemy, że:
• Od 25 marca (środa) do odwołania Miejski Zarząd Dróg i Transportu we współpracy z MPK w Częstochowie w obliczu wdrożenia przez Rząd RP zaostrzonych przepisów - wprowadzają limit pojemności tramwajów i autobusów na wszystkich liniach komunikacyjnych. Maksymalna liczba pasażerów, którzy mogą jednocześnie podróżować danym pojazdem, podana będzie na drzwiach tramwajów i autobusów MPK. Stanowi ona połowę miejsc siedzących danego pojazdu. Prosimy pasażerów o bezwzględne stosowanie się do zasad.
• Od 25 marca (środa) do odwołania Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie we współpracy z MPK w Częstochowie – zawiesza możliwość przejazdu na podstawie okresowych biletów ulgowych, a także doładowanie i sprzedaż okresowych biletów ulgowych. Ważność biletów wydanych przed 25 marca będzie przedłużona na okres równy zawieszeniu. Termin wynika z wprowadzonych przez Rząd RP ograniczeń w przemieszczaniu się i konieczności zapewnienia stosownych warunków podróżowania w środkach komunikacji miejskiej. W obecnej sytuacji – zgodnie z krajowymi wytycznymi i ostatnimi obostrzeniami – należy czasowo ograniczyć przemieszczenie się dzieci i młodzieży szkolnej oraz seniorów środkami częstochowskiego MPK, pierwszeństwo muszą mieć osoby dojeżdżające do pracy.
• Od 1 kwietnia autobusy i tramwaje częstochowskiego MPK będą w dni powszednie kursować według rozkładów wakacyjnych. Wprowadzone przez MZDiT zmiany są podyktowane rządowymi wytycznymi dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się oraz wcześniejszym zawieszeniem obowiązku szkolnego. Korekta jest dokonywana w formie jak najmniej uciążliwej dla pasażerów. Nieco mniejsza częstotliwość kursów (według tymczasowych rozwiązań) dotyczyć będzie głównie połączeń, z których korzystała młodzież szkolna.
• Od 1 kwietnia rozpoczyna się pierwszy z tegorocznych cyklów gruntownego czyszczenia i naprawy ok. 400 wiat przystankowych na terenie Częstochowy. Usługa zlecona przez MZDiT polega także na odkażaniu miejsc oczekiwania pasażerów na autobus i tramwaj środkami chemicznymi, a także substancjami z zawartością alkoholu przy użyciu pary wodnej pod wysokim ciśnieniem. Ponadto dotychczasowa częstotliwość wykonania kompleksowej usługi czyszczenia wiat na terenie całego miasta, zostanie w obliczu zagrożenia epidemicznego zwiększona.
Szczegóły wszystkich tymczasowych wytycznych dotyczących komunikacji miejskiej w Częstochowie dostępne są na stronach www.mzd.czest.pl i www.mpk.czest.pl oraz profilach w mediach społecznościowych.

Źródło: MZDiT w Częstochowie

 

XIV Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego

2020-03-25

 

XIV Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego odbędzie się w dniu 26 marca 2020 r. (czwartek), o godzinie 10:00. Porządek obrad
1. Otwarcie obrad XIV Sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
6. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2020 – 2027, referent skarbnik K. Toczko.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2020 rok, referent skarbnik K. Toczko.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, referent skarbnik K. Toczko.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie za 2019 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2019 rok, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia minimalnego wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Domu dla Dzieci „Promyk” w Rędzinach, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Domowi dla Dzieci „Promyk” w Rędzinach, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Powiat Częstochowski od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadań w zakresie utrzymania zimowego odcinków dróg powiatowych, referent dyrektor PZD B. Zalewska.
16. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.
17. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.
18. Zamknięcie obrad XIV Sesji.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

2020-03-25

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii: www.prawo.sejm.gov.pl

Źródło: www.prawo.sejm.gov.pl

 

Punkt Konsultacyjny w sprawie wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie

2020-03-24

 

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego Dyrekcja Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie uprzejmie prosi klientów Punktu Konsultacyjnego w sprawie wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie o wcześniejszy kontakt telefoniczny z doradcą w celu ustalenia spotkania.
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
42-200 Częstochowa
ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 70/126
tel.: 34 377 01 00, 34 377 01 01, fax: 34 362 04 89
e-mail: sodr@odr.net.pl, www.czwa.odr.net.pl
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
42-200 Częstochowa
ul. Radomska 2
tel.: 34 362 72 54
e-mail: PZDR.Czestochowa@odr.net.pl
Nazwisko i imię doradcy: Ambroży Heluszka
tel: 515 275 900
e-mail: a.heluszka@odr.net.pl

W związku z obowiązującymi ograniczeniami spowodowanymi epidemią koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo Beneficjentów oraz Pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informujemy, że dopuszczalne są następujące formy składania oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 r. w stosunku do roku poprzedniego przy płatnościach obszarowych:

- pozostawienie we wrzutni/urnie umieszonej przy wejściu do biura powiatowego,
- wysłanie pocztą,
- złożenie poprzez platformę ePUAP,
- przesłanie zeskanowanych dokumentów za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres mailowy biura powiatowego właściwego ze względu na adres zamieszkania Wnioskodawcy. W tym przypadku Beneficjent zostanie poproszony o złożenie oryginału dokumentu w odpowiedniej placówce ARiMR w terminie późniejszym.
Adresy e-mail biur powiatowych Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR dostępne na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.
W przypadku złożenia dokumentów do wrzutni lub przesłania pocztą elektroniczną, Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie przyjęcia dokumentów po ich zarejestrowaniu. Jeżeli chce otrzymać potwierdzenie bez oczekiwania, najlepszym rozwiązaniem jest przesłanie dokumentów za pośrednictwem poczty.

Źródła: ŚODR w Częstochowie, ARiMR

Foto: Redakcja

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:


Robert Tomalski - kajakiem pod prąd - w Korwinowie

Na początek sezonu

Pałac i park w KorwinowiePolecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.pl - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 


Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.